Тази година ХМБО отбелязва 20-годишен юбилей от възстановяването на служението с млади хора в българския Баптистки съюз. Прекрасен повод за Национална конференция, нали?

От името на националното ръководство на ХМБО молим всяка баптистка църква в България да подкрепи работата с младежи! Това дело е общо. Изпратете вашите младежки ръководители и активни младежи на Националната конференция на 10-12 септември.

На конференцията са по…канени:
– младежки ръководители от местните църкви
– активни младежи и юноши, включени в служения
– водачи на тийнейджърско и детско служение

* Как ще изглеждат лагерите през идващото лято.
* Кои хора ще ръководят ХМБО през следващите две години.
* В какви нови насоки искаме да се развиваме.
* Как да градим историчност и идентичност у новото поколение.
* Каква визия ще приемем от Бога за бъдещите години.

Моля ви да си заделите втория септемврийски уикенд (10-12 септември) за тази среща. Домакини на конференцията ще бъдат младежите от ЕБЦ-Казанлък. Планът ни е да се съберем там в петък и да се разпръснем чак в неделя следобед.

10 септември, петък
събиране и регистриране
откриване на националната конференция
представяне на участниците
история на ХМБО

11 септември, събота
библейско изучаване за служението на младите
дискусия на плановете през 2011 г.
молитва и обсъждане на визията ни за бъдещето на ХМБО
гласуване на ръководен екип

12 септември, неделя
участие в сутрешната служба на ЕБЦ-Казанлък
закриване на националната среща

Такса за участие: 10 лева.

За да се потвърдите участието си : Попълнете името си във формуляра на следния адрес:

http://www.hmbo.org/2010/08/10/conferenc/  или се обадете на Влади Райчинов.

Телефон за връзка с Влади Райчинов : 0888250517

Краен срок за записване: 4 декември.